Husorden

I NOV. 1991 BLEV TRIVSELSREGLERNE FOR AMSTERDAMGAARDEN GODKENDT AF GENERALFORSAMLINGEN JF. VEDTÆGTERNE § 13 OM HUSORDEN.

Dissse følger lejelovens almindelige bestemmelser og ordensregler, der gælder alle beboere i ejendommen.

TRIVSEL OG GODT NABOSKAB FORUDSÆTTER:
-at vi alle passer godt på de ting vi er fælles om: Trappegange, kælderfaciliteter og udendørs arealer.
-at holde udgifterne til vand, renovation og varme så lave som muligt.
HUSK- ENHVER UDGIFT I AMSTERDAMGAARDEN FORDELES PÅ HUSLEJEN.

Affald og skrald:
For at undgå forurening af affaldsskakten skal køkkenaffald, før det kastes i skakten, være omhyggeligt emballeret.Flasker og glas samt skarpe genstande, der kan forårsage snitsår på personel, der tømmer skakten for affald, skal anbringes i kælderrummet ved trappenedgang til kælder på Hækkevej . Andre papkasser og lignende ting leveres samme sted.
Storskrald afhentes 1. onsdag i lige mdr. af kommunens tekniske afdeling, store ting bør ikke sættes ned før aftenen før afhentning (tal med vicevært herom).

Aviser/ ugeblade samt flasker appellerer vi til at aflevere i containerne ved Kongevejscentret.

Altaner og vinduer:
Altankasser må kun anbringes på jernrammen – ikke på træhåndlisten. Ved faldulykker af altankasser er ansvaret beboerens forsikring. Ejendommens forsikring dækker ikke.
Blomstervanding på altan foretages under hensyntagen til underboen.
Det samme hensyn til andre beboere bedes iagtaget ved tæpperystning og luftning af dyner m.m. der må ikke hænges noget på altankanten.
Tørring af tøj , sker under altankant.
Det er ikke tilladt at kaste foder ud til fugle.
Maling af betonaltanlofter, må kun ske med åndbar murermaling i eksisterende farve.
Under altanvinduet er farvevalg frit efter eget ønske.
Altangulvet må ikke dækkes af træfliser eller tæppe om vinteren.
Altangulvet vaskes i grundrens, det skifter farve ved alm. sæbe.
Altantræværk indvendig påhviler ejeren selv . Farvetype og kulør oplyses af formanden.

Bad og toilet
Der henstilles til at badning ikke finder sted i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 06.00.
Utætte faldstammer , vandhaner der drypper, toiletter der løber skal omgående meddeles til viceværten. Vandhaner og cisterner, der er i uorden rep. På andelshaverens regning.
Sørg for udluftning , efter bad og tøjtørring, ventilen i vinduet kan åbnes og lukkes:
Rengøring af badekar og toilet , må kun anvendes syrefri rensemidler, emaljen bliver ødelagt.
Til renhold af terrazzogulv anbefales brun sæbe eller sæbespåner.

Beboernes vedligeholdelsespligt:
Hovedreglen er, at beboerne selv afholder udgiften til vedligeholdelse- bortset fra fælles forsyningsledninger. Vedligeholdelsespligten omfatter også forringelser, som slid og ælde. Læs reglement for vedligeholdelse i vedtægter §10.

Boretider:
Anvendelse af slagboremaskine er kun tilladt:
man-fredag kl. 08,00-12,00
samt kl 14,00 -19,00
lørdag kl. 09,00 -13,00
søn og helligdage kl.10.00 -13.00

Tal med naboerne, hvis et særligt arbejde skal finde sted i en periode, så de kan indrette deres aktiviteter derefter- eller sæt en seddel i opgangstavlerne om forløbet. Lejelovens almindelige forpligtielser gælder også for andelshavere.

Cykler mv.
Cykler, knallerter, barnevogne, stort legetøj mv. må ikke stilles op ad muren, i kældergange eller opgange. Cykler , knallerter og barnevogne trækkes ned ad slisken på hjørnet af hækkevej, og stilles i de respektive rum, eller brug cykelstativerne på området.
I andet kvartal hver 2 år bedes cykler mv. mærket med navn, effekter uden navn vil blive fjernet efter opslag på meddelelsestavlerne.

Fremleje:
Fremleje skal godkendes af bestyrelsen iflg, §12 i vedtægterne.

Grillning:
Grillning på altanen er på grund af lugtgener og røg ikke tilladt.

Haven:
Efter brug af sandkassen, skal låget lukkes.

Hobbyrum:
Hoveddørsnøglen passer til hobbyrummet i kælderen, oprydning efter brug skal foretages.

Husdyrhold:
Det er ikke tilladt at holde slanger og eller giftige dyr, skildpadder er tilladt.
Tilladelse til hund skal godkendes af bestyrelsen.
Dyrene skal altid holdes i snor, Dyrene må ikke komme på græsplænen og luftning eller besørgelse må ikke ske på altanen. Hundehår skal fjernes fra trappe og kældre af ejerne, da flere personer lider af allergi.

Møbelopbevaring:
Som en service for beboerne kan møbler opbevares i max 3 mdr. i et dertil indrettet rum i kælderen.
Ejendele skal mærkes med navn og dato ved hensættelsen. Efter passende varsel vil effekterne blive fjernet ved bestyrelsens foranstaltning. Henvendelse til viceværten om opbevaring.
Opbevaringen sker på beboerens eget ansvar.

Nedrivning af vægge og flytning af installationer:
Alle påtænkte ændringer skal forelægges bestyrelsen, inden arbejdet påbegyndes.
Kommunens Tekniske forvaltning skal i de fleste tilfælde godkende ændringerne og arbejdet skal udføres af autoriseret mester. Kopi af byggetilladelse fra kommunen skal overleveres til bestyrelsen jf. vedtægterne §11.

Parkering:
Det er ikke tilladt at parkere på trekanten og foran hoveddøren. Der skal i henhold til politivedtægten være plads til redningskøretøjer. Det er ikke tilladt at have andet end køretøjer stående i carportene.

Støjgener:
Brug af musikanlæg, tv mv. må ikke genere omgivelserne. Her henvises i øvrigt til lejelovens bestemmelser, musik støj må ikke genere naboerne efter kl. 23.00.
Adviser naboer hvis du skal holde fest til de små timer, sæt seddel på opslagstavlen, luk vinduer og døre.

Tæppebankning:
Tæppebankning må kun finde sted på det dertil indrettede stativ i haven, vis hensyn hvis der er hængt vasketøj på snorene.

Vaskekælder og Tørrerum:
Vaske -og tørrerum skal afleveres i brugbar stand.Færdig vasket/tørret tøj må ikke efterlades i rummene. Ejendommens vaskemaskiner og tørretumblere må kun bruges i tidsrummet som er angivet i opslagene. Tørretumbleren står til fri afbenyttelse iflg. ovennævnte opslag, (uafhængigt af vasketider).  Indfarvning er ikke tilladt. Er maskinerne i uorden, giv viceværten besked.

Vaskemaskine i lejligheden:
Indstil vaskemaskinens fødder så den ikke hopper, det kan høres i hele ejendommen. Private vasketider følger ejendommens vasketider og regler.

Vinduer og altandøre:
Den indvendige træramme kan afsondre harpiks, kan fjernes med fint sandpapir, dup derefter med shellak og mal rammerne hvis I synes.
Ved problemer når vinduet skal vendes, har viceværten en brugsvejledning.

SPØRGSMÅL OG FORSLAG TIL BESTYRELSEN , BRUG POSTKASSER I KÆLDEREN.

Reklamer