Faciliteter

Amsterdamgården har en række fællesfaciliteter:

Trivsel og godt naboskab forudsætter, at vi alle passer godt på de ting vi er fælles om.

Reklamer